top of page
74430030_3146925578713198_76660334309492

Ogłoszenie

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń na symulatorze lokomotywy, podczas których oceniany jest sposób obsługi pojazdu kolejowego przez maszynistę, a także jego reakcja w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych, w różnych porach doby. Szkolenie:
 • prowadzone jest w sposób umożliwiający odtworzenie różnorodnych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych,
 • prowadzą wieloletni praktycy, specjaliści z zakresu obsługi pojazdów kolejowych, będących jednocześnie wykładowcami na szkoleniach na licencję i świadectwo maszynisty, powołanymi przez Urząd Transportu Kolejowego,
 • przeprowadzane jest w siedzibie CARGO Master Sp. z o.o. w Toruniu lub w miejscu wskazanym przez Zlecającego.
group of multiracial graduates holding d

Ogłoszenie

Od 2012 r. w ramach spółki CARGO Master działa Centrum Nauki Zawodu (CNZ). Głównym celem placówki jest prowadzenie kompleksowych usług edukacyjnych dla firm i zakładów posiadających bocznice kolejowe i zatrudniających pracowników związanych z transportem kolejowym.

Wykładowcy CNZ to najlepsi specjaliści z dziedziny transportu kolejowego, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający również rozległą  i aktualną wiedzę teoretyczną.

Absolwenci kursów legitymują się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Każdy pracodawca zatrudniający uczestników naszych szkoleń może być przekonany o ich solidnym i rzetelnym przygotowaniu do wykonywania obowiązków na stanowiskach związanych z transportem kolejowym.

W ofercie naszych szkoleń są m.in.:

 • kursy na licencję maszynisty oraz na świadectwo uzupełniające maszynisty;

 • kursy kwalifikacyjne na stanowiska bezpośrednio związane
  z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, takie jak: manewrowy, ustawiacz, rewident taboru;

 • egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i okresowe na wszystkie stanowiska bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego. Posiadamy komisje egzaminacyjne powołane przez Urząd Transportu  Kolejowego, wystawiamy świadectwa złożenia egzaminu kwalifikacyjnego/weryfikacyjnego uprawniające do pracy na danym stanowisku;

 • pouczenia okresowe w zakładach pracy dla wszystkich stanowisk (w tym, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego). Opracowujemy programy pouczeń okresowych uwzględniając specyfikę i potrzeby firmy. Prowadzimy dokumentację szkoleniową (dzienniki i wykazy pracowników) dla zleceniodawcy;

 • kursy początkowe i doskonalące dla kandydatów na doradców i doradców
  ds. przewozu koleją towarów niebezpiecznych;

 • specjalistyczne kursy w tematyce kolejowej, takie jak szkolenia: z zakresu przygotowania do wykonywania czynności odbiorów technicznych
  i wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych,
  z zakresu zmian w ustawie o transporcie kolejowym, czy utrzymania i naprawy zestawów kołowych;

 • szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników transportu,
  jak również osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Prowadzimy również szkolenia BHP dla kadr kierowniczych.  

 

Poza szkoleniami dla osób związanych bezpośrednio z transportem kolejowym oferujemy również:

 • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu;

 • szkolenia z zakresu HR i prawa pracy;

 • szkolenia z zakresu rachunkowości;

 • szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych z zakresu prowadzenia biura z praktycznym wykorzystaniem urządzeń biurowych i obsługą komputera (w tym pakietu MS Office).

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE CENTRUM NAUKI ZAWODU POD ADRESEM:

www.cm-szkolenia.com

bottom of page