top of page
Kotwica 1
Evening railway station.jpg

Praca w pociągach

PRACA W POCIĄGACH (PWP) - to unikatowa na polskim rynku usługa, polegająca na obsłudze pociągów przez podmiot zewnętrzny, określona w ustawie o transporcie kolejowym jako "usługa trakcyjna". Jest to klasyczny outsorcing w wydaniu kolejowym. W Grupie PKP SA znana jest m.in.  jako obsługa pociągów Intercity przez maszynistów PKP CARGO SA.

W gronie podmiotów spoza Grupy PKP SA, CARGO Master Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem prywatnym, posiadającym wszelkie uprawnienia (m.in. licencję na świadczenie usług trakcyjnych nr UPT/205/2011) pozwalające wykonywać te, bardzo pożyteczne i oczekiwane przez Przewoźników usługi.

Usługi trakcyjne (PWP) w krajach Unii Europejskiej stanowią od lat stały i niezbędny element biznesowy rynku kolejowego.

CARGO Master Sp. z o.o.  wspomaga wielu przewoźników w trudnym zadaniu optymalizacji zatrudnienia w zespołach: maszynistów, rewidentów taboru, ustawiaczy, manewrowych. W przypadku niedoborów zatrudnieniowych
w okresach wzmożonych przewozów, Spółka udostępnia swoim Partnerom własny personel. Każda osoba wykonująca obowiązki u  Klienta - Przewoźnika posiada wymagane przepisami uprawnienia, aktualne badania lekarskie. Indywidualny czas pracy rejestrowany i monitorowany jest precyzyjnie przez personel CARGO Master. Dla zachowania wysokiej jakości usług trakcyjnych, Firma posiada całodobowe stanowisko dyspozytorskie, które 24h/7 dni współpracuje z dyspozyturami Klientów - Przewoźników. Procesy przewozowe, w tym planowanie drużyn, śledzenie przesyłek, nadzór techniczny nad taborem kolejowym, wspiera najnowocześniejszy system informatyczny. Wiarygodność i bezpieczeństwo usługi PWP podkreśla atrakcyjna polisa ubezpieczeniowa, wykupiona przez CARGO Master Sp. z o.o.

BEZPIECZEŃSTWO, JAKOŚĆ PRACY ORAZ ZGODNOŚĆ Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA są stale monitorowane przez organa kontrolne UTK oraz przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z zapisami w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) CARGO Master oraz Partnerów - Przewoźników.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO - NOWOCZESNOŚĆ - WYGODA - USŁUGA PWP

Kotwica 2

Przewozy

CARGO Master Sp. z o.o. jest certyfikowanym przewoźnikiem pasażerskim
i towarowym. Swoją działalność prowadzi w oparciu o licencje wydane przez Urząd Transportu Kolejowego o numerach WPO/203/2011 WPR/204/2011.

Spółka posiada świadectwo bezpieczeństwa poświadczone certyfikatem bezpieczeństwa, wydanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Usługi przewozowe prowadzone są w oparciu o własny i wydzierżawiony tabor trakcyjny i wagonowy. 

Spółka specjalizuje się w przewozach materiałów chemicznych i rafineryjnych
oraz w jazdach testowych nowych i zmodernizowanych pojazdów trakcyjnych. Maszyniści CARGO Master jako pierwsi prowadzili jazdy testowe pojazdów: 111Ed-001 Gama, 111Db-001 Gama, Link600, ATR200Tr, wyprodukowanych przez Firmę PESA SA w Bydgoszczy oraz przeprowadzili zabytkowy zestaw pociągu pasażerskiego z nieczynną lokomotywą parową
z Białegostoku do Torunia.

Procesy przewozowe, w tym planowanie drużyn, śledzenie przesyłek, nadzór techniczny nad taborem kolejowym, wspiera najnowocześniejszy system informatyczny.

 

 CARGO Master nie kolekcjonuje pociągokilometrów... 

Priorytetem Firmy jest:

BEZPIECZEŃSTWO, NOWATORSTWO ORAZ NIESTANDARDOWE ZADANIA PRZEWOZOWE !!!

Kotwica 3

Doradztwo branżowe

CARGO Master Sp. z o.o. jest Firmą świadczącą pakiety usług uzupełniających,  w zakresie doradztwa specjalistycznego, obejmującego m.in.:

 • pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla firm transportowych;

 • usługi dyspozytorskie;

 • pozyskiwanie dofinasowania do procesów szkoleniowych;

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (rejestry egzaminów, badania lekarskie) oraz dokumentacji kadrowo - płacowej;

 • opracowywanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej;

 • opracowywanie regulaminów i instrukcji;

 • przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych (stanu torów i rozjazdów, podtorza, budowli inżynierskich, skrzyżowań torów
  z drogami publicznymi);

 • badania diagnostyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

 • inne działania związane z infrastrukturą kolejową.

 • doradztwo i nadzór w zakresie przewozu koleją materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulaminem RID;

 • doradztwo w dziedzinie bhp i p.poż. wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji.

bottom of page